حامی خانه و خانواده ایرانی

کسب رتبه اول فروش شعبه ممتاز شمیران
 

صدور انواع بیمه نامه های مسکونی ، طرح های مهر و زلزله

بیمه های غیر صنعتی ، صنعتی و طرح اصناف

شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری ، موتورسیکلت و خودرو های سواری

بدنه اتومبیل های سواری ، بارکش و خودرو های بارکش سنگین

تمام خطرنصب ، شکست ماشین آلات، پیمانکاران،تجهیزات الکترونیک

عیوب اساسی و پنهان ساختمان ، فساد کالا در سردخانه

عملیات ساختمانی ، تمام خطر پیمانکاران ، مدیران اردو ها

مسئولیت حرفه ای پزشکان ، وکلا ، مهندسین ، آسانسور

صدور بیمه های مسافران ورودی به کشور و مسافران خارج از کشور

بیمه زائران عتبات عالیات و زائران بیت الله الحرام

درمان گروهی ، عمر و حوادث گروهی و انفرادی ، عمر مان

عمر جامع زندگی ، عمر مانده بدهکار ، عمر و حوادث کارکنان دولت

همکاران ما